Topnienie i krzepnięcie

Materiał przedstawia opis zjawisk topnienia i krzepnięcia wraz z ilustracją i wzorami.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida