Town - TEST

Szkoła podstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Test typu wyboru sprawdzający znajomość słownictwa dotyczącego miejsc, które są typowe dla miasta, nazwy sklepów, budynków użyteczności publicznej.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.