Trudna sztuka rządzenia. Polityka

Materiał zawiera trzy teksty źródłowe, na podstawie których uczniowie mają się zastanowić, co oznacza pojęcie polityka. Do materiału dołączona jest infografika przedstawiająca dwie postacie stojące przy mównicy, które są rozdzielone miejscem na uzupełnienie skojarzeń związanych z polityką.

Materiał zawiera zdjęcie przedstawiające salę obrad plenarnych Rady Europy oraz cele sformułowane w języku ucznia związane z zasadami komunikacji, konfliktami społecznymi, polityką, etyką i społeczeństwem.

Materiał zawiera różne definicje polityki oraz ćwiczenie polegające na porównaniu własnej pracy na temat polityki z przedstawionymi definicjami. Materiał zawiera także schemat przedstawiający różne funkcje polityki.

Materiał zawiera opis trzech negocjacji politycznych, które zmieniły historię Polski. Opis dotyczy rozmów władz komunistycznych z robotnikami w 1980 r., obrad Okrągłego Stołu z 1989 r., podpisania traktatu o przystąpieniu do Unii Europejskiej z 2004 r. Materiał został zilustrowany zdjęciem przedstawiającym ratyfikowanie Porozumień Sierpniowych z 1980 r. Materiał dodatkowo do wykorzystania na lekcjach historii.

Materiał zawiera definicję etyki oraz opis jej związku z polityką. Uzupełnieniem materiału jest schemat w postaci dwóch strzałek, które przedstawiają stanowiska dotyczące tego, co jest podstawą działalności politycznej.

Materiał zawiera zestaw trzech ćwiczeń. Pierwsze dwa dotyczą konfliktu między polityką a etyką, a trzecie etycznej oceny zachowania na podstawie przeczytanego tekstu źródłowego.

Materiał zawiera opis zjawiska władzy oraz następujące definicje środków wykorzystywanych w celu skłaniania ludzi do posłuszeństwa: autorytet, perswazja, manipulacja, przymus, przemoc.

Materiał zawiera zasady dobrej dyskusji oraz instrukcję dotyczącą przygotowania się do dyskusji na temat "Tylko surowy nauczyciel może pomóc uczniom odnieść sukces edukacyjny".

Materiał zawiera informacje na temat złożoności sfer polityki, literaturę uzupełniającą oraz dwa zadania interaktywne. Pierwsze z nich polega na połączeniu pojęć związanych ze sprawowaniem władzy z prawidłowymi sytuacjami, które one przedstawiają, a drugie na prawidłowym zaznaczeniu definicji nepotyzmu.

Bibliografia:

  • Źródło: Wizyta ministra Siemonika w Belgradzie, dostępny w internecie: http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/8218?t=Wizyta-ministra-Siemoniaka-w-Belgradzie.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida