Trzecia zasada dynamiki Newtona – wzajemne oddziaływanie ciał

Wstęp do dynamiki. Zasób zawiera: ogólny wstęp do tematu, fotografię, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia oraz cele lekcji sformułowane w języku ucznia.

Zasób zawiera: wyjaśnienie wzajemności oddziaływań; film pt. Wzajemność oddziaływań; opis doświadczenia (wraz z filmem), którego celem jest doświadczalne potwierdzenie wzajemności oddziaływań; ilustrację i film przedstawiające siły wzajemnego oddziaływania.

Zasób zawiera: wstęp dotyczący wzajemności oddziaływań; opis doświadczenia (wraz z filmem), którego celem jest wykazanie, że wartości sił działania i przeciwdziałania są sobie równe; treść III zasady dynamiki wraz z zapisem wektorowym;

Zasób zawiera: wstęp do zastosowań III zasady dynamiki; film pt. Spacer a trzecia zasada dynamiki; film pt. Pływak w basenie; animację dotyczącą sił akcji i reakcji w przypadku szklanki stojącej na płaskiej powierzchni; polecenie dla ucznia wraz z ilustracją.

Zasób zawiera: informację o zastosowaniu III zasady dynamiki w silnikach odrzutowych; film pt. Silnik odrzutowy I rakietowy; polecenie dla ucznia.

Zasób zawiera: zestawienie informacji dotyczących III zasady dynamiki wraz zapisem wektorowym; pracę domową składającą się z dwóch poleceń; zestaw dwóch interaktywnych zadań podsumowujących (prawda/ fałsz, wyboru odpowiedzi); biogram Konstantego Ciołkowskiego.

Zasób zawiera zestaw dwóch zadań interaktywnych typu prawda/fałsz i doboru odpowiedzi.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida