Trzecia zasada dynamiki

Schemat omawia trzecią zasadę dynamiki. Na rysunku przedstawiono wzajemne oddziaływanie ciał siłami akcji i reakcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.