Trzy dzielnice. Warunki życia Polaków pod koniec XIX wieku

Materiał składa się z sekcji: „Wprowadzenie”, „Kontrasty społeczne i cywilizacyjne”, „Bogaci i biedni. Ustawodawstwo społeczne”, „Na własną rękę: emigracja Polaków”, „Zamiast podsumowania”.

Materiał zawiera: 8 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 1 film, 3 ćwiczenia, w tym 2 interaktywne, 5 poleceń.

Bibliografia:

  • Źródło: J. Bojko, Okruszyny z Gręboszowa, [w:] Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych,, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk,, Warszawa 1998, s. 424–425.
  • Źródło: Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Chwalba, Warszawa 2006, s. 264, 272, 279, 281.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida