Strona główna Turcja po I wojnie światowej
Powrót

Turcja po I wojnie światowej

Autor: Wiesław Zdziabek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Danuta Wójcik-Góralska, Król niemalowany, Warszawa 1983, s. 132–134.
  • Źródło: A.A. Michajłow, Oblężenie Pskowa oczami cudzoziemców: pamiętniki kampanii Batorego przeciwko Rosji (1580-1581), tłum. [fragment] Marcin Sawicki, Pskov 2005, s. 110.
  • Cytat za: Stefan Batory, T-Raperzy znad Wisły, G. Wasowski, S. Szczęśniak, 1995, tekst dostępny online.
  • Źródło: Problem chrześcijańskich uchodźców z europejskiej części Turcji wg reportażu Hemingwaya z października 1922 r., [w:] Stanisław Sierpowski, Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego. 1917–1926, t. 1, Poznań 1989, s. 270–272.
  • Źródło: Konwencja między Turcją a Grecją w sprawie wymiany ludności, 30 stycznia 1923 roku, [w:] Stanisław Sierpowski, Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego. 1917–1926, t. 1, Poznań 1989, s. 309–310.
  • Źródło: Mandat palestyński, [w:] Historia stosunków międzynarodowych. Wybór dokumentów. 1780–1939, t. 1, oprac. D. Bielenin, J. Bratkowski, T. Jaworski, S. Klimczak, Warszawa 1999, s. 159–163.
  • Źródło: Fragment reportażu Hemingwaya z października 1922 r., [w:] Stanisław Sierpowski, Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego. 1917–1926, t. 1, Poznań 1989, s. 270–272.
  • Źródło: Konwencja w sprawie cieśnin z 24 lipca 1923 r. Cytat za: tekst dostępny online w wikipedia.org.