Twórca i sztuka w wierszu Cypriana Kamila Norwida „Fortepian Szopena”

Zasób zawiera: 8 ilustracji, 24 ćwiczenia (w tym 1 interaktywne).


Starter: 

  • obraz: Teofil Kwiatkowski, Polonez w Hotelu Lambert; polecenia odwołujące się do wiedzy ucznia; 

Rozdział: Cyprian Norwid

  • biogram poety i tematyka jego twórczości; 

Rozdział: Fortepian Szopena

  • geneza i problematyka utworu; Cyprian Norwid "Fortepian Szopena"; obraz: Eugène Delacroix, Portret Fryderyka Chopina; ciekawostka o Peryklesie; fotografia współczesna: ostatni fortepian Fryderyka Chopina wykonany przez firmę Pleyel. Kompozytor grał na nim w latach 1848‑1849. Eksponat w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie;  jedenaście ćwiczeń związanych z rozumieniem, analizą i interpretacją utworu, w tym polecenie napisania rozprawki interpretacyjnej (interpretacja "Fortepianu Szopena" Cypriana Norwida jako traktatu o sztuce);

Rozdział: Teksty do wyboru

  • Juliusz Wiktor Gomulicki "Dodatek krytyczny" (fragment zawierający interpretację zakończenia wiersza); dwa polecenia dotyczące rozumienia tekstu; polecenie napisania streszczenia; Cyprian Norwid "Pióro"; cztery ćwiczenia otwarte dotyczące wiersza ( w tym polecenie napisania rozprawki interpretacyjnej); 

Rozdział:  Rysunki Norwida

  • cztery rysunki Norwida; dwa ćwiczenia otwarte związane z rysunkami; 

Rozdział: Zadaniowo

  • trzy ćwiczenia otwarte ( w tym polecenie napisania interpretacji wiersza "Idącej kupić talerz pani M."); ćwiczenie interaktywne słowa klucze; 

Bibliografia:

  • Źródło: Cyprian Norwid, Pióro, [w:] Cyprian Norwid, Wiersze, t. 1, oprac. Juliusz Wiktor Gomulicki, Warszawa 1966.
  • Źródło: Juliusz Wiktor Gomulicki, Dodatek krytyczny, [w:] Cyprian Norwid, Wiersze, t. 2, Warszawa 1966, s. 688–689.
  • Źródło: Cyprian Kamil Norwid, Fortepian Szopena, [w:] tegoż, Poezje. Wybór, Warszawa 2015, s. 192–195.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida