Tworzenie kwerend w programie Access

Prezentacja do lekcji, w czasie której uczniowie zapoznają się z pojęciem kwerendy. Pokazane są zasady tworzenia kwerendy z zastosowaniem kreatora oraz w widoku projektu. Można realizować w ramach przygotowywania uczniów do zdobycia certyfikatu ECDL w zakresie bazy danych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.