Tworzenie kwerendy w widoku projektu w programie Access

Schemat pokazuje, w jaki sposób można stworzyć kwerendę w widoku projektu w programie Acces.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida