Tworzenie strony WWW w programie Microsoft FrontPage

Lekcja prezentuje podstawy obsługi programu Microsoft FrontPage na przykładzie tworzenia witryny przy użyciu szablonu, osadzania grafiki na stronie WWW, tworzenia hiperłącza oraz zmiany motywu szablonu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida