"Uczniowie poznają chemię poprzez jej zastosowanie, rozwiązywanie problemów i wizualizację" - pakiet edukacyjny

Celem pakietu edukacyjnego jest zestawienie znanych uczniom obserwacji z codziennego życia z pojęciami chemicznymi, przedstawienie powiązania pomiędzy chemią nauczaną w szkole i wykorzystywaną praktycznie w życiu codziennym.

Prezentowany program pozwala nauczycielowi na wypracowanie takiej metody nauczania, która nie tylko zrealizuje zakładane cele kształcenia, ale zainteresuje uczniów chemią. Dlatego w toku nauczania preferowane są aktywne metody pracy z uczniami: dyskusja, rozwiązywanie problemów, wizualizacja procesów oraz problemy praktyczne. Wykorzystanie podczas procesu dydaktycznego różnych źródeł informacji, wprowadzanie metody projektów „od pomysłu do wytworu” zainspiruje uczniów do samodzielnej pracy i rozbudzi zainteresowania uczniów do uczenia się chemii na kolejnym etapie edukacyjnym.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida