Uczniowie z zaburzeniami zachowania. Współpraca w budowaniu strategii pomocy

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wychowanie fizyczne
Udostępnij

Materiał opracowany przez Pracownię Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie kierowany do dyrektorów, nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach, jak również pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Materiał o zaburzeniach zachowania ujawniających się w szkole przedstawiający między innymi metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania 

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.