Uczucia i emocje

Materiał zawiera tekst Jana Parandowskiego Eros i Psyche pochodzący z książki Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, 6 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 16 ćwiczeń, w tym 6 interaktywnych, 1 polecenie.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Parandowski, Bogowie olimpijscy. Eros (Amor), [w:] tegoż, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Warszawa 1992.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida