Uczucia

Uczniowie zapoznają się z nazwami uczuć. Potrafią je określić i zademonstrować. Odnajdują sytuacje z własnego życia, które powodują dane uczucia. Doświadczają czasowej zmienności uczuć.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.