Uczymy się redagować rozprawkę

Materiał składa się z sekcji: „Kompozycja rozprawki”, „Przykładowy plan rozprawki”, „Słownictwo stosowane w rozprawce”, „Czego unikamy w rozprawce?”, „Zadaniowo”.

Materiał zawiera: 1 ilustrację, 3 polecenia, 1 ćwiczenie interaktywne.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida