Układ nerwowy

W materiale przedstawiono ogólne wiadomości nt. budowy układu nerwowego człowieka oraz budowy i komórki nerwowej. Materiał zawiera:

1.Starter, w którym znajduje się zdjęcie z mikroskopu skaningowego komórki nerwowej, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z tematem zasobu oraz cele sformułowane w języku ucznia

2.Rozdział: Budowa układu nerwowego, który zawiera rysunek‑schemat przedstawiający budowę układu nerwowego człowieka z wyszczególnieniem funkcji pełnionych przez poszczególne jego części, rysunek autonomicznego układu nerwowego człowieka z funkcjami części współczulnej i przywspółczulnej, ciekawostkę oraz polecenie

3.Rozdział: Komórki nerwowe i nerwy, który zawiera ilustrację budowy i działania komórki nerwowej, ilustrację budowy i działania synapsy chemicznej, rysunek przebiegu wybranych nerwów w obrębie czaszki oraz polecenie

4.Podsumowanie, które zawiera 2 polecenia

5.Słownik pojęć, który zawiera wyjaśnienia terminów: akson, autonomiczny układ nerwowy, dendryty, mózgowie, nerw, neuron, neuroprzekaźnik, obwodowy układ nerwowy, ośrodkowy układ nerwowy, somatyczny układ nerwowy, synapsa, układ przywspółczulny, układ współczulny

6.Zestaw 4 ćwiczeń interaktywnych

Aktualizacja tekstu: Monika Zaleska-Szczygieł

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida