„Umarłaś, lecz niezupełnie…” - o rozpaczy i nadziei Władysława Broniewskiego

Materiał składa się z sekcji: "Trzy i pół roku po śmierci…", "Płacz za córką…", "Wyrwać się z rozpaczy…", "Kwiaty na grobie…", "Po odejściu bliskiej osoby", "Śmierć jako temat tabu", "Zadaniowo".

Materiał zawiera 4 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 33 ćwiczenia, w tym 5 interaktywnych.

Bibliografia:

  • Źródło: Mirosław Lenart, Marian Wańkowicz, Księga żałoby i śmierci, Warszawa 2009, s. 39–40.
  • Źródło: Feliksa Lichodziejewska, Życie i twórczość Władysława Broniewskiego. Monografia bibliograficzna, Warszawa 1973, s. 93.
  • Źródło: Mariusz Urbanek, Broniewski. Miłość, wódka, polityka, Warszawa 2011, s. 284–296.
  • Źródło: Mateusz Kwaterko, Śmierć i Filozof, [w:] Vladimir Jankélévitch, To, co nieuchronne, tłum. Mateusz Kwaterko, Warszawa 2005, s. 13–14.
  • Źródło: Władysław Broniewski, Bratek, [w:] tegoż, Wiersze i poematy, Łódź 1980.
  • Źródło: Władysław Broniewski, Obietnica, [w:] tegoż, Wiersze i poematy, Łódź 1980.
  • Źródło: Władysław Broniewski, Moja córka, [w:] tegoż, Wiersze i poematy, Łódź 1980.
  • Źródło: Władysław Broniewski, ***[Anka! To już trzy i pół roku…], [w:] tegoż, Wiersze i poematy, Łódź 1980.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida