Umiejętność słuchania

Poradnik przedstawia zagadnienia związane z poprawnym i skutecznym komunikowaniem się interpersonalnym w szkole, wskazuje na znaczenie poprawnych relacji wszystkich stron, z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i skutecznego porozumiewania się. W poradniku przedstawiono preferencje sensoryczne oraz ich znaczenie w kontaktowaniu się z innymi ludźmi. Aktywne słuchanie jest niezwykle istotnym elementem skutecznego komunikowania się z innymi ludźmi. Umiejętności słuchania innych musimy się nauczyć, a pomogą nam w tym przedstawione w poradniku reguły i zasady.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida