Utrwalenie pisowni „rz”

Prezentacja zawiera zbiór reguł i przykładów związanych z pisownią „rz”. Przeznaczona jest dla uczniów klas IV – VI.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.