Utrwalenie wiadomości i umiejętności z zakresu obwodów prądu przemiennego

Trzecia wersja gry „Poziomy wiadomości i umiejętności” pt. „Strategia zespołu” to gra strategiczna, dzięki której uczniowie w nieszablonowy sposób utrwalają wiadomości i umiejętności związane z tematem lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida