Utylitaryzm według Johna Stuarta Milla

Zajęcia służą utrwaleniu cech rozprawy jako gatunku literackiego. Nauczyciel prezentuje uczniom portret Johna Stuarta Milla. Uczniowie odczytują przygotowaną biografię filozofa. Zapoznają się z rozprawą Johna Stuarta Milla Utylitaryzm. Analizują treść utworu i odnoszą go do haseł doby pozytywizmu. Uczniowie w grupach pracują z tekstem dokonując jego analizy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida