Uwarunkowania bezpieczeństwa państwa

Ogólny wstęp wprowadzający do tematu bezpieczeństwa państwa. Wskazanie jaka wiedza i umiejętności są niezbędne dla zrozumienia materiału. Cele lekcji sformułowane w języku ucznia dotyczą uwarunkowań, gwarancji i potencjałów bezpieczeństwa kraju.

Scharakteryzowano bezpieczeństwo i zagrożenia polityczne. Polecenie 1 dotyczy zagrożeń politycznych dotyczących Polski. Opisano cele strategiczne kraju. Polecenie 2 dotyczy realizacji celów strategicznych.

Charakterystyka wypunktowanych uwarunkowań politycznych bezpieczeństwa państwa. Ilustracja przedstawia kobietę wrzucającą kartkę do urny wyborczej.

Charakterystyka bezpieczeństwa militarnego państwa. Wypunktowane przejawy użycia zbrojnych i zagrożenia militarne. Polecenie dotyczy potencjalnych zagrożeń militarnych w Europie.

Charakterystyka uwarunkowań militarnych bezpieczeństwa państwa. Ilustracja przedstawia uzbrojonych żołnierzy w mundurach polowych i pojazd wojskowy.

Charakterystyka położenia geopolitycznego Polski. Aplikacja 1 przedstawia wykonturowaną mapę polski i długości granic z poszczególnymi sąsiadami. Polecenie 4 dotyczy wpływu położenia geograficznego Polski na jej pozycję na arenie międzynarodowej. Charakterystyka podziału administracyjnego Polski. Polecenie 5 dotyczy odszukania na mapie województw swojego powiatu i gminy. Na ilustracji przedstawiono mapę Polski z zaznaczonymi województwami i ich głównymi miastami. Charakterystyka statystyk demograficznych ludności Polski. Polecenie 6 dotyczy piramidy wieku społeczeństwa naszego kraju. Ilustracja przedstawia piramidę płci wieku ludności w 2013 r. Charakterystyka ustroju politycznego Polski. Ilustracja przedstawia tablicę z plakatami wyborczymi kandydatów. Opis głównych zadań Sił Zbrojnych RP. Ilustracja przedstawia żołnierzy podczas defilady. Opis członkostwa Polski w sojuszach i organizacjach międzynarodowych. Polecenie 7 dotyczy członkostwa Polski w organizacjach międzynarodowych.

Uwarunkowania bezpieczeństwa państwa. Podsumowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa, uwarunkowań politycznych, społeczno‑ekonomicznych, militarnych, geograficznych i ustrojowych Polski. Polecenie 8.1 dotyczy napisania rozprawki na temat bezpieczeństwa Polski.

Uwarunkowania bezpieczeństwa państwa. Słowniczek zawierający podstawowe terminy z zakresu bezpieczeństwa i zagrożeń oraz zdjęcia flag instytucji i organizacji międzynarodowych: bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo polityczne, kultura strategiczna, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), państwo, państwo unitarne, Rada Europy, sojusz międzynarodowy, Unia Europejska (UE), wyłączna strefa ekonomiczna, zagrożenia militarne, zagrożenia polityczne, zarządzanie kryzysowe. Ilustracja 1 przedstawia flagę OBWE. Ilustracja 2 przedstawia flagę ONZ. Ilustracja 3 przedstawia flagę NATO. Ilustracja 4 przedstawia flagę UE.

Uwarunkowania bezpieczeństwa państwa. Zestaw trzech zadań interaktywnych.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida