Verb Patterns II

Karta pracy utrwalająca kolokacje czasowników z bezokolicznikami i imiesłowami zakończonymi na –ing. Poziom dla średnio zaawansowanych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.