W. A. Mozart – geniusz muzyczny

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Muzyka
Udostępnij

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Wolfgang Amadeusz Mozart – geniusz muzyczny". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z życiorysem i twórczością Wolfganga Amadeusza Mozarta. Wskazanie jego miejsca w historii muzyki. Percepcja dzieł Mozarta ze szczególnym uwzględnieniem gatunku opery. Zwrócenie uwagi na takie pojęcia jak: geniusz, symfonia, opera, msza.

Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.