W piekle poezji i rewolucji. Historiozoficzne dylematy Zygmunta Krasińskiego

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Starter: 

 • obraz: Nie‑Boska Komedia Z. Krasińskiego, inscenizacja B. Korzeniewski, scenografia J. Szajna, Teatr Nowy Łodź 1959; wpływ wydarzeń politycznych na kształt dzieła literackiego; polecenie przeczytania "Nie‑Boskiej komedii" Z. Krasińskiego; polecenie odwołujące się do wiedzy i umiejętności ucznia; 

Rozdział: Autor i jego dzieło

 • obraz: portret Zygmunta Krasińskiego; współczesna fotografia: Neogotycki pałac Krasińskich w Opinogórze Górnej; obraz: portret Wincentego Krasińskiego; biogram Zygmunta Krasińskiego i  literackie zainteresowania artysty; sześć ćwiczeń otwartych dotyczących interpretacji "Nie‑Boskiej komedii"; informacje o "Nie‑Boskiej komedii"; 

Rozdział: Zadania (I)

 • Zygmunt Krasiński "Nie‑Boska komedia" (fragment cz. I -  rozmowa Męża z Żoną); pięć ćwiczeń otwartych związanych z interpretacją fragmentu; cztery ćwiczenia dotyczące charakterystyki Marii i Orcia; 

Rozdział: Zadania (II)

 • Zygmunt Krasiński a powstanie listopadowe; informacje o problematyce  III i IV części "Nie‑Boskiej komedii"; dwa ćwiczenia interaktywne; zestaw ćwiczeń otwartych związanych z III i IV częścią dramatu; 

Rozdział: Konteksty

 • Zygmunt Krasiński "Listy do różnych adresatów"; ćwiczenie otwarte; 

Rozdział: Preteksty

 • polecenie ułożenia antologii utworów o tematyce katastroficznej i apokaliptycznej na  podstawie znanych uczniowi tekstów (nie tylko polskich); 

Rozdział: Zadaniowo

 • polecenie napisania felietonu zawierającego odpowiedź na pytanie: Czy rewolucyjna wizja Zygmunta Krasińskiego może być nadal aktualna?; ćwiczenie interaktywne słowa klucze.

Bibliografia:

 • Źródło: Zygmunt Krasiński, Listy do różnych adresatów, t. 1, oprac. Zbigniew Sudolski, Warszawa 1991, s. 60.
 • Źródło: Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia, Kraków 2005, s. 34.
 • Źródło: Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia, Kraków 2005, s. 13.
 • Źródło: Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia, Kraków 2005, s. 26.
 • Źródło: Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia, Kraków 2005, s. 30.
 • Źródło: Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia, Kraków 2005, s. 38.
 • Źródło: Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia, Kraków 2005, s. 44–52.