W poszukiwaniu przyczyn i skutków (część II)

Materiały edukacyjne doskonalące umiejętność wnioskowania – rozpoznawania związków przyczynowo-skutkowych oraz przewidywania konsekwencji własnych działań i zachowań.Zestaw zawiera scenariusz zajęć, ćwiczenie interaktywne „Na co wydać królewskie złoto?” oraz dwie karty pracy.