W sadzie i na polu

Materiał składa się z sekcji: "1. Czym są pole i sad?", "2. Rośliny uprawne pól i sadów", "Podsumowanie", "Zadania". W materiale określono warunki życia roślin i zwierząt na polach i w sadach, podano przykłady roślin uprawianych przez człowieka.

Materiał zawiera 62 ilustracje, 6 ćwiczeń  interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Zastosowano zadania wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda - fałsz

Aktualizacja tekstu: Monika Zaleska-Szczygieł
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida