W Świecie Zofii – cudowna podróż w głąb samej siebie

Zasób zawiera: rozważania na temat roli filozofii w poszukiwaniu siebie oraz współczesną fotografię.

Zasób zawiera: fotografię i biogram Josteina Gaardera; ogólne informacje o Świecie Zofii; fragment powieści Świat Zofii; definicję filozofii; trzy ćwiczenia interaktywne; dziewięć pytań otwartych; jedno polecenie.

Zasób zawiera: dwa wiersze Wisławy Szymborskiej: Pytania zadawane sobieNic dwa razy, siedemnaście poleceń otwartych związanych z ich analizą i interpretacją oraz pięć ćwiczenia interaktywne.

Zasób zawiera: interaktywne ćwiczenie typu słowa‑klucze oraz dwa polecenia otwarte: napisanie wiersza o charakterze filozoficznym, w którym dominującym środkiem stylistycznym będą pytania; napisanie wypracowania na temat: „Różne postawy wobec nieuchronności przemijania ludzkiego życia”.

Bibliografia:

  • Źródło: Wisława Szymborska, Nic dwa razy, [w:] tejże, Wiersze wybrane, Kraków 2004, s. 28–29.
  • Źródło: Wisława Szymborska, Pytania zadawane sobie, [w:] tejże, Wiersze wybrane, Kraków 2004, s. 17–18.
  • Źródło: Jostein Gaarder, Świat Zofii. Cudowna podróż w głąb historii filozofii, tłum. Iwona Zimnicka, Warszawa 2020, s. 10–277.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida