Walec. Pole powierzchni walca

Walec. Opis walca. Przekroje w walcu. Zaznaczanie odcinków na przekrojach walca. Prezentacja multimedialna - powstawanie walca poprzez obrót wokoło jednego z boków.

Rysowanie siatek walca. Pole powierzchni walca. Przykłady na obliczanie pola powierzchni walca. Rysunek interaktywny – siatka walca w zależności od długości jego promienia i tworzącej. Animacja 3D – tworzenie walca przez złożenie jego siatki.

Rysowanie i obliczanie pola przekroju walca. Rysunek interaktywny - tworzenie przekroi walca. Animacje 3D - odcinki i przekroje w walcu.

Ćwiczenia na obliczanie pola powierzchni walca, w tym ćwiczenia interaktywne.

Ćwiczenia na obliczanie pola powierzchni walca. Ćwiczenia, zadania otwarte z podanymi rozwiązaniami.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida