Warszawa w legendzie

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie przedstawiają zgromadzone pamiątki o Warszawie i wypowiadają się na temat stolicy Polski. Opowiadają legendę o Warsie i Sawie. Opisują herb Warszawy – Syrenkę. Dodają i odejmują bez przekroczenia progu dziesiątkowego. Wykonują herb jako płaskorzeźbę.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.