Warszawski Program Edukacji Kulturalnej

WPEK jest jedynym w Polsce wspólnym programem kultury i edukacji. Integruje środowiska zajmujące się edukacją kulturalną: instytucjonalne, oświatowe, pozarządowe i nieformalne. Łączy zasoby, które mają instytucje artystyczne i instytucje animacji kultury z potrzebami i oczekiwaniami środowiska edukacyjnego. 

Cele programu:

  • podnoszenie kompetencji kulturalnych mieszkańców Warszawy i rozszerzanie uczestnictwa mieszkańców Warszawy w kulturze;
  • zwiększenie roli kultury w procesie edukacji i przygotowania dzieci oraz młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym;
  • podnoszenie jakości i upowszechnianie nowoczesnych metod edukacji kulturalnej;
  • tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej;
  • wzmacnianie tożsamości warszawskiej mieszkańców miasta. 

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida