Wędrówki Słońca

Materiał składa się z sekcji: "1. Co to jest sklepienie niebieskie?", "2. Wędrówka Słońca na niebie", "3. Zegar słoneczny", "Podsumowanie", "Słowniczek", "Zadania". Materiał przygotowuje do opanowania następujących umiejętności:

  • odszukiwanie na sferze niebieskiej miejsc górowania Słońca i zenitu;
  • dostrzeganie zależności między ruchem Ziemi i pozornym ruchem Słońca na niebie;
  • posługiwanie się najprostszym przyrządem astronomicznym jakim jest gnomon . Wyjaśniono w nim również zasadę działania zegara słonecznego.

Materiał zawiera 4 ilustracje (fotografie zegarów słonecznych, obrazy- wyobrażenie świata w 1888 roku, rysunek przedstawiający

sferę niebieską),1 film " Zmiana długości cienia w ciągu dnia", 5 ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Do sprawdzenia wiedzy zastosowano zadania wielokrotnego wyboru oraz typu prawda - fałsz.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "czas słoneczny", "górowanie Słońca", "sfera niebieska", "zegar słoneczny", "zenit"

Aktualizacja tekstu: Monika Zaleska-Szczygieł
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida