Węglowodory aromatyczne – budowa

Materiał charakteryzuje budowę związków aromatycznych, a w szczególności pierścienia benzenowego, podaje wzory, za pomocą których można przedstawiać cząsteczki arenów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida