Węglowodory aromatyczne – przedstawiciele

Materiał przedstawia wzory związków należących do węglowodorów aromatycznych wraz z nazwami.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida