Węglowodory nasycone

Tablica przedstawiająca budowę alkanów oraz ich nazwy (czterech pierwszych: metan, etan, propan, butan).

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida