Wezwanie pogotowia ratunkowego

Tablica przedstawia listę informacji, jakie należy podać wzywając pomoc specjalistyczną.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida