What time do you get up? Szablon do pracy z uczniem

Szablon do pracy z uczniem, zawierający ćwiczenia do utrwalenia materiału wprowadzonego podczas zajęć na podstawie scenariusza "What time do you get up?". Szablon do wykorzystania w trakcie początkowej lekcji z czasu Present Simple – utrwala strukturę czasu, tworzenie zdań twierdzących, pytających, przeczących z wykorzystaniem słownictwa związanego z rutynowymi czynnościami.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida