Wiara jako akt

Schemat przedstawiający udział łaski, rozumu i woli w akcie wiary.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.