Wielka tragedia grecka – "Antygona" Sofoklesa

Materiał źródłowy dla ucznia - kilka wiadomości na temat tragedii antycznej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida