Wielkie cywilizacje

Materiał składa się z sekcji:

„Główne kręgi kulturowe świata u progu odkryć geograficznych Europejczyków”, „Jak cywilizacje rosły na ziemniakach i kukurydzy”, „Aztekowie”, "„Państwo”- miasto Azteków – Tenochtitlan”, „Najważniejsze azteckie osiągnięcia kulturowe”, „Podbój Meksyku”, „Majowie”, „Inkowie”, „Najważniejsze osiągnięcia Inków”, „Podbój Peru”, „Indie”, „Imperium Wielkiego Mogoła”, „Rozkwit i upadek Imperium”, „Chiny”, „Osiągnięcia Chin okresu Ming”, „Japonia”.

Materiał zawiera:

33 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki, mapy).

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida