Wielonarodowy charakter Rzeczypospolitej

Scenariusz lekcji dotyczy struktury narodowościowej państwa polskiego w XX-leciu międzywojennym, polityki wobec mniejszości narodowych oraz postawy mniejszości wobec państwa polskiego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida