Wielopierścieniowe pochodne benzenu i związki heterocykliczne – przegląd

Materiał przedstawia przegląd najważniejszych wielopierścieniowych pochodnych benzenu i związki heterocykliczne wraz z nazwami.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida