Wierzenia ludowe w literaturze polskiej XIX i XX wieku - karta pracy

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Język polski
Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Karta pracy na lekcję omawiającą motyw wątków ludowych w utworach z różnych epok, analiza dzieł literackich. Podsumowanie i utrwalenie pojęcia ludowość w literaturze.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.