William Shakespeare – najsłynniejszy dramaturg w dziejach ludzkości

Materiał składa się z sekcji: „William Shakespeare – światowa gwiazda”, „Kim był William Shakespeare?”, „Czasy Williama Shakespeare’a”, „Teatr Elżbiety I i Williama Shakespeare’a”, „Widzowie teatru elżbietańskiego”, „Shakespeare – autor nadal modny”, „Co wpływa na ocenę dzieła?”, "Zadaniowo”.

Materiał zawiera 6 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 5 poleceń, 7 ćwiczeń, w tym 1 interaktywne.

Zasób zawiera: informacja o najbardziej znanych dziełach Williama Shakespeare'a; polecenie zapoznania się z dramatem Romeo i Julia i wypisania tekstów kultury, w których pojawia się nawiązanie do dramatu.

Zasób zawiera: fragment artykułu Szekspir w proszku (dotyczący popularności Shakespeare’a); fragment tekstu Romeo i Julia, czyli miłość mocna jak śmierć; jedno polecenie; jedno ćwiczenie.

Zasób zawiera: biogram Shakespeare'a, jego portret i jedno ćwiczenie otwarte.

Zasób zawiera: tekst o Anglii w czasach panowania Elżbiety I; dwa obrazy: portret Elżbiety I i obraz Jakuba I.

Zasób zawiera: informacje o teatrze The Globe, zdjęcie sceny w zrekonstruowanym teatrze The Globe; rysunek przedstawiający herb Shakespeare’a; jedno ćwiczenie otwarte.

Zasób zawiera: fragment tekstu Giuseppe Tomasiego di Lampedusy o elżbietańskim teatrze; zestaw dwóch pytań otwartych; zdjęcie tzw. „Pierwszego folio”.

Zasób zawiera: fragment tekstu Tomasza Raczka o popularności Szekspira i odnoszące się do niego dwa pytania otwarte.

Zasób zawiera: krótkie wprowadzenie; polecenie napisania rozprawki na temat: „W dzisiejszych czasach czytelnicy wybierający lekturę kierują się modą na wybraną pozycję lub autora, a nie rzeczywistą wartością dzieła literackiego”.

Zasób zawiera: polecenie wykonania prezentacji o życiu i twórczości Szekspira; pamięciowe opanowanie fragmentu tekstu Szekspira; polecenie utworzenia krzyżówki interaktywnej.

Materiał na lekcję podsumowującą dzieła Szekspira.

Bibliografia:

  • Źródło: Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Szekspir, tłum. Stanisław Kasprzysiak, Warszawa 2001, s. 23–25.
  • Źródło: Leslie Dunton-Downer, Alan Riding, Szekspir, tłum. Dorota Koper, Rafał Morusiewicz, Warszawa 2005, s. 17–19.
  • Źródło: Tomasz Raczek, Najlepszy scenarzysta wszech czasów, [w:] tekst w książeczce dodanej do płyty DVD z filmem, Zakochany Szekspir, reż. John Madden, 1998.
  • Źródło: Agnieszka Romanowska, Szekspir w proszku, „Teksty Drugie” 2010, nr 1-2.
  • Źródło: Katarzyna Bomba, Romeo i Julia, czyli miłość mocna jak śmierć, Kraków 2002, s. 11.