"Wiosna” Sandro Botticellego - interpretacja obrazu

Karta pracy ma być pomocą w trakcie interpretacji obrazu Boticellego "Wiosna". Może stanowić również formę pracy domowej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.