Witalizm i urbanizm: upojenie życiem, upojenie miastem

Materiał zawiera 2 ilustracje (zdjęcia), 31 ćwiczeń, w tym 3 interaktywne.

Bibliografia:

  • Źródło: Julian Tuwim, Ranyjulek, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, Wrocław 1986.
  • Źródło: Julian Tuwim, Do krytyków, [w:] tegoż, Poezje wybrane, Warszawa 1977.
  • Źródło: Witold Gombrowicz, Dziennik 1953–1956, Kraków 1997.
  • Źródło: Julian Tuwim, Mieszkańcy, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, Wrocław 1986.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida