Właściwości gleby

Zapoznanie uczniów z właściwościami gleby.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.