Właściwości gleby

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Chemia
Udostępnij

Zapoznanie uczniów z właściwościami gleby.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.