Właściwości kwasów tłuszczowych w wodzie

Szkoła ponadpodstawowa
Biologia
Udostępnij

Schemat przedstawia zachowanie się cząsteczek kwasów tłuszczowych w wodzie. Hydrofobowe „ogony” skupiają się i w celu uniknięcia kontaktu z wodą tworzą kuliste struktury zwane micelami. Hydrofilowe „głowy” pozostają na zewnątrz.

Materiał może być przydatny do zilustrowania zagadnień poruszanych podczas realizowania tematów dotyczących biochemicznego składu organizmów żywych, budowy i właściwości tłuszczów oraz błony komórkowej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida