Właściwości substancji

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

  • tekstu głównego, zawierającego segmenty
    • „Czy słowo „substancja” ma zawsze takie samo znaczenie?”;
    • „Jakie właściwości nazywamy fizycznymi?”;
    • „Jakie właściwości nazywamy chemicznymi?”;
  • podsumowania;
  • słownika;
  • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje 19 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), pięć filmów, 15 poleceń w ramach tekstu głównego, porządkujących na bieżąco informacje, oraz 10 ćwiczeń interaktywnych sprawdzających zdobyte wiadomości.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „kowalność”, „kruchość”, „rozpuszczalność”, „substancja”, „temperatura topnienia”, „temperatura wrzenia”, „właściwości chemiczne substancji” oraz „właściwości fizyczne substancji”.

Aktualizacja tekstu: Daria Kiszkowiak

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o.o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida